Identidade

O derradeiro obxectivo e razón de ser do Colexio Apóstol Santiago da Compañía de Xesús é o crecemento persoal e global da persoa, que leva aparellado a opción e o compromiso cos valores, consonte aos principios e visión humana e cristiá da vida. 

Centro plurilingüe

O noso Proxecto Educativo ten como obxectivo básico a formación integral, e dentro dela queremos dar resposta á necesidade de posuír, na sociedade actual, un bo dominio de como mínimo dous idiomas da Comunidade Europea e un manexo fluído dos mesmos.

Actividades Paraescolares

Actividades Paraescolares co fin de apoiar a formación integral, fomentar afeccións útiles para o positivo emprego do tempo de lecer e fomentar as relacións e os valores humanos.
Flexibilidade de horarios, niveis de ensino e tipo de actividade.

O Colexio acollerá, durante as vacacións de Nadal, dous campamentos tecnolóxicos destinados ao alumnado dos últimos cursos de Primaria (4º, 5º e 6º) e da ESO. Organizaranse en dúas quendas de catro días cada unha, en horario de mañá (10:00 a 14:00 h).

Quendas: 1ª: do 26 ao 29 de decembro; 2ª, do 2 ao 5 de xaneiro.

O pasado domingo 13 de decembro, coincidindo con domingo "GAUDETE" ("Estad alegres") proposto polo Papa Francisco, celebramos coas familias do colexio unha xornada festiva no terceiro domingo do Advento.

En la asignatura de Computer Science (Informática) de 4º E.S.O. los alumnos, entre otros proyectos, deben realizar un vídeo con tema navideño empleando la técnica Stop Motion. Posteriormente entre todos los vídeos los propios alumnos eligen el mejor. Este año el elegido es el vídeo realizado por Lucía Ojea Nogueiras, Enrique Pérez Conde y Saimond Simovna Schofield Álvarez de 4º E.S.O.- A.

 ?

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA