Identidade

O derradeiro obxectivo e razón de ser do Colexio Apóstol Santiago da Compañía de Xesús é o crecemento persoal e global da persoa, que leva aparellado a opción e o compromiso cos valores, consonte aos principios e visión humana e cristiá da vida. 

Centro plurilingüe

O noso Proxecto Educativo ten como obxectivo básico a formación integral, e dentro dela queremos dar resposta á necesidade de posuír, na sociedade actual, un bo dominio de como mínimo dous idiomas da Comunidade Europea e un manexo fluído dos mesmos.

Actividades Paraescolares

Actividades Paraescolares co fin de apoiar a formación integral, fomentar afeccións útiles para o positivo emprego do tempo de lecer e fomentar as relacións e os valores humanos.
Flexibilidade de horarios, niveis de ensino e tipo de actividade.

La Asociación de AA.AA. acaba de editar un impresionante libro conteniendo más de 500 anécdotas colegiales  y 200 nuevas fotos, de todos los tiempos y lugares por donde peregrinó el colegio. 

Como todos los años la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol Santiago y la Fundación Balms para la Infancia, organizan una fiesta benéfica con el fin de ayudar económicamente al "Colegio Sagrado Corazón de Jesús" de Jicamarca (Perú) y a la "Casa de la Infancia" de Bogotá (Colombia).

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA