Identidade

O derradeiro obxectivo e razón de ser do Colexio Apóstol Santiago da Compañía de Xesús é o crecemento persoal e global da persoa, que leva aparellado a opción e o compromiso cos valores, consonte aos principios e visión humana e cristiá da vida. 

Centro plurilingüe

O noso Proxecto Educativo ten como obxectivo básico a formación integral, e dentro dela queremos dar resposta á necesidade de posuír, na sociedade actual, un bo dominio de como mínimo dous idiomas da Comunidade Europea e un manexo fluído dos mesmos.

Actividades Paraescolares

Actividades Paraescolares co fin de apoiar a formación integral, fomentar afeccións útiles para o positivo emprego do tempo de lecer e fomentar as relacións e os valores humanos.
Flexibilidade de horarios, niveis de ensino e tipo de actividade.

A Fundación Pedro Barrié de la Maza e a Fundación Amancio Ortega concedéulles a Blanca García Arnáiz e a Sara Domínguez Alonso, dúas alumnas de 4º ESO do Colexio Apóstol Santiago, unha bolsa para cursar un ano académico nun High School de Estados Unidos durante o curso académico 2013-14.

Durante toda la semana que viene, desde el lunes 26 de noviembre hasta el viernes 30, y gracias al apoyo del AMPA, se instalará un Planetario hinchable en el aula de Música de Primaria. En dicho planetario se proyectará un vídeo sobre las Constelaciones de Otoño y pasaran por él los niños del Colegio desde Educación Infantil 3 años hasta Bachillerato.

Nestes días, do luns 12 ao venres 16 de novembro, todos os alumnos de Educación Infantil e Primaria do Colexio participarán no “Plan de consumo de froita nos colexios”. Este proxecto que solicitamos un ano máis a través da Xunta, está financiado tamén pola Comunidade Europea. Pretendemos con esta actividade motivar aos nosos alumnos a optar por unha dieta sana.

Carmen, Lorena e Javier representaron brillantemente ao Colexio o pasado xoves, día 18, nos Premios Extraordinarios ESO ao Rendemento Académico 2011-2012.

"Ética en tiempos difíciles: reflexiones desde la fe cristiana"
Julio L. Martínez, SJ
Rector de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA